Samen voor duurzame warmte

Veilig en verantwoord groeien

Wat DAGO doet

DAGO, Dutch Association Geothermal Operators, behartigt de collectieve belangen van aardwarmte operators in Nederland en draagt bij aan de veilige en verantwoorde ontwikkeling van Nederlandse aardwarmte.


Nieuws

DAGO en SPG gaan krachten bundelen

De besturen van Stichting Platform Geothermie (SPG) en DAGO zijn tot de conclusie gekomen dat een versnelling van de ontwikkeling van aardwarmte vraagt om een versterkte samenwerking tussen SPG en DAGO. De beide besturen hebben hun leden en deelnemers voorgesteld om hun organisaties op te laten gaan in één sterke…
Lees verder >

Toezichtarrangement geothermie gepubliceerd

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceerde 1 juli 2020 het Toezichtarrangement Geothermie. Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid voor de veilige toepassing van geothermie in Nederland.
Lees verder >


Leden

DAGO heeft 30 leden, variërend van operators in de verkenningsfase, operators met een werkend doublet tot portfolio operators die meerdere doubletten op verschillende locaties beheren. 


Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via info@dago.nu