Eind juni is het klimaatakkoord gesloten. Hierin wordt ingezet op de benutting van aardwarmte als energiebron.

Platform Geothermie schreef hier een nieuwsitem over welke wij hierbij graag uitlichten. Deze kunt u lezen op: https://geothermie.nl/index.php/nl/actueel/nieuws/451-klimaatakkoord-biedt-ruimte-aan-geothermie