Na een periode van 2 jaar heeft Saskia Hagedoorn afscheid genomen van haar functie als bestuurslid en voorzitter van DAGO. Radboud Vorage, voorheen secretaris van het DAGO bestuur, neemt haar positie ieder geval in 2020 over en vormt samen met Robert Kielstra (penningmeester) en Ted Zwinkels (secretaris) het bestuur van DAGO.

DAGO bedankt Saskia voor haar voorzitterschap en onder meer haar bijdrage om geothermie stevig te positioneren aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving, de basis die zij mede heeft gelegd voor het VGM-systeem van DAGO en recent haar inzet voor de succesvolle lancering van de Gedragscode geothermie. Hagedoorn: “Tot voor kort was ik directeur van Hydreco Geomec. Na een intensieve periode van 10 jaar heb ik eind 2019 een sabbatical genomen. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 2 jaar bij DAGO. Ik voel me en ben nog sterk verbonden met de geothermie sector en wil graag een actieve rol in de sector blijven vervullen.”

Radboud Vorage neemt de voorzittershamer over van Saskia Hagedoorn tijdens de ALV van DAGO 25 juni jl.

Radboud Vorage is betrokken geweest bij de oprichting van DAGO (in 2014) en sindsdien namens DAGO betrokken bij diverse werkgroepen en projecten op het gebied van innovatie en standaardisering. Naast voorzitter van DAGO is Radboud Vorage sinds 2010 projectdirecteur van het aardwarmteproject in Koekoekspolder in Overijssel. Dit was het eerste clusterproject met meerdere warmteafnemers en een eigen warmtenet. Samenwerking en innovatie zijn twee kernbegrippen in het werk van Radboud.

Wilt u contact zoeken met de nieuwe voorzitter dan kunt u hem bereiken via radboud@greenhousegeopower.nl of via 06-51431301.