DAGO/SPG betreurt het dat CLG Geothermie BV genoodzaakt is om het faillissement aan te vragen voor het aardwarmteproject in Grubbenvorst. Een instemming op het ingediende winningsplan bij het ministerie van EZK bleef uit. CLG Geothermie BV heeft er alles aan gedaan om het aardwarmteproject te kunnen voortzetten. Helaas heeft dit niet mogen baten. Het is in de eerste plaats zeer spijtig voor de directie, aandeelhouders, financiers en aangesloten tuinbouwbedrijven.

Het is ook spijtig in het licht van de energietransitie dat de winning van duurzame warmte op deze locatie geen doorgang kan vinden. Het tuinbouwgebied Californië was met geothermie goed op weg om duurzaam te worden. Aardwarmte is immers een belangrijke duurzame bron voor de verwarming van glastuinbouwbedrijven en op termijn ook woonwijken.

Omdat de ondergrond van dit aardwarmteproject verschilt van andere aardwarmteprojecten in Nederland, zijn er geen directe gevolgen voor de huidige aardwarmteprojecten in Nederland. DAGO/SPG hoopt dat de kennis die opgedaan is door CLG van waarde zal blijven voor de ontwikkeling van geothermie in Nederland.

Voor meer informatie over de aanvraag van het faillissement zie CLG Geothermie.