De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan een vernieuwde look voor onze vereniging. Wij presenteren hierbij dan ook met trots ons nieuwe logo en vernieuwde website!

In onze nieuwe huisstijl hebben wij getracht om de identiteit van DAGO weer te geven. Als vereniging van aardwarmteoperators is DAGO een hub in het aardwarmteveld. Wij bevinden ons in het centrum van verschillende actoren: zowel onze leden als spelers zoals de overheid en omwonenden. In het logo vinden we DAGO dan ook als verbindende factor te midden van deze verschillende actoren, welke vertegenwoordigd worden door de gekleurde lijnen. 

De groene lijn staat symbool voor zowel aardwarmte als duurzame energiebron, als een veilige, verantwoorde werkwijze die wij nastreven. Tot slot natuurlijk de rode en blauwe lijnen die onder DAGO doorlopen: het warme en koude water in de ondergrond voor het winnen van aardwarmte.