DAGO werkt met EBN aan een industriestandaard duurzaam putontwerp die voor de sector de norm vastlegt voor het ontwerp van integere aardwarmteputten. Aanleiding voor DAGO en EBN om een dialoog te organiseren met gesprekpartners van belanghebbende organisaties. Gespreksleider Marcel van den Berg ging aan tafel met Radboud Vorage (DAGO), Jorien Schaaf (EBN), Marc van Someren (Ministerie EZK), Jos Mol (VNG), Rob Eijsink (VEWIN), Robert van der Lande (SPG) en Robert Mout (SoDM). Deze industriestandaard gaat in belangrijke mate bijdragen aan het benodigde draagvlak voor het winnen van aardwarmte. Aardwarmte is een natuurlijke bron voor duurzame energie voor de verwarming van woningen als alternatief voor aardgas. Radboud Vorage (DAGO) : “We hebben jarenlang als land genoten van aardgas, maar we moeten nu aan een nieuwe duurzame warmte infrastructuur gaan werken die veilig en betaalbaar is. Aardwarmte kan in een belangrijk deel van die duurzame behoefte voorzien.” Lees de volledige reportage over deze dialoogtafel op de website van EBN.