Wie zijn wij?

Dutch Association Geothermal Operators

DAGO

Wij zijn DAGO, Dutch Association Geothermal Operators. Wij behartigen de collectieve belangen van aardwarmte operators in Nederland en dragen bij aan de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland. 

Een veilig en verantwoorde werkwijze voor mens en milieu staat bij ons voorop. Met aardwarmte willen wij bijdragen aan een duurzame Nederlandse energievoorziening. Dit doen wij door het delen van kennis en kunde en het aangaan van actieve dialoog en samenwerkingen met belanghebbenden.


Leden

DAGO heeft 30 leden, variĆ«rend van operators in de verkenningsfase, operators met een werkend doublet tot portfolio operators die meerdere doubletten op verschillende locaties beheren. 


Bestuur en Bureau

De organisatie achter DAGO bestaat uit ons bestuur en ons dagelijks bureau. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en de vertegenwoordiging van DAGO. Het dagelijks bureau draagt zorg voor de uitvoering van de activiteiten van de vereniging. De vereniging ondersteunt aardwarmte operators in Nederland door het delen van kennis en ervaring onderling en het behoud van de collectieve license to operate.

DAGO Bestuur

Radboud Vorage

Radboud Vorage

Voorzitter

Greenhouse Geo Power

Ted Zwinkels

Ted Zwinkels

Secretaris

Green Well Westland

Robert Kielstra

Robert Kielstra

Penningmeester

ECW Netwerk

DAGO Bureau

Martin van der Hout

Martin van der Hout

Secretary General
Directeur bureau

martin.vanderhout@dago.nu
+31 6 23412570

Dio Verbiest

Dio Verbiest

Secretary Operations & HSE

dio.verbiest@dago.nu
+31 6 25036104

Danny van den Berg

Danny van den Berg

Policy Officer

danny.vandenberg@dago.nu
+31 6 50549969


Pers & Media

Voor pers- en mediavragen kunt u contact met ons opnemen via info@dago.nu of +31 88 0307063.


Extra Vermeldingen

Projecten vanuit DAGO zijn mede tot stand gekomen door  bijdragen van het ministerie van EZK, het ministerie van LNV, het Productschap Tuinbouw en LTO Glastuinbouw Nederland, vanuit het programma Kas als Energiebron.