Platform Geothermie en DAGO hebben namens de geothermiesector een position paper over de SDE++ regeling (hier te vinden) aangeboden aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat.

Met deze ‘position paper delen wij onze zorgen over de versnelling van aardwarmte in Nederland als de voorgestelde SDE++-regeling wordt ingevoerd. Wij zien noodzakelijke verbeterpunten in de SDE++-regeling om in de nabije toekomst de inzet en benutting van geothermie te bewerkstelligen en doen hiervoor concrete suggesties voor verbetering. Op 12 mei staat de SDE++-regeling op de agenda bij de Kamercommissie van EZK.