Op 12 juni startte de boring naar de tweede aardwarmtebron. Dankzij de uitbreiding van Trias Westland kan nog eens 100 hectare, in eigendom van 30 glastuinbouwondernemers, duurzaam worden verwarmd. De uitbreiding heeft een productiecapaciteit van circa 15 MWth, vergelijkbaar met het aardgasverbruik van circa 15.000 huishoudens.

Start boring Trias Westland 2, fotograaf Carel Kramer

Nog eens 30 Westlandse glastuinbouwbedrijven verwarmen straks hun kassen en gebouwen op een duurzame manier dankzij Trias Westland 2. Daarnaast worden Royal Flora Holland en 345 nieuwbouwwoningen in Liermolen aangesloten op duurzame warmte van Trias Westland. Het is uniek dat nu ook deze woningen worden meegenomen in het project en straks worden verwarmd via deze aardwarmtebron.De tweede aardwarmtebron kan na een succesvolle welltest naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 in bedrijf worden genomen.

Lees verder: http://www.triaswestland.nl/nieuws/start-tweede-aardwarmteproject-trias-westland