Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) publiceerde 1 juli 2020 het Toezichtarrangement Geothermie. Het toezichtarrangement geeft inzicht in de eisen voor milieu en veiligheid voor de veilige toepassing van geothermie in Nederland. Het Toezichtarrangement Geothermie toont het toezicht en advies van SodM op de gehele levensloop van een geothermieproject. Dit geeft ondernemers inzicht in de inrichting van het toezicht van SodM en de eisen die SodM aan hen stelt. Het Toezichtarrangement maakt aan belanghebbenden als werknemers, omwonenden, gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven inzichtelijk wat de eisen zijn waaraan de operators moeten voldoen. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen van de samenleving dat geothermieprojecten op een veilige manier plaatsvinden. Lees verder het nieuwsbericht, het Toezichtarrangement en de online tool die beschikbaar is.

Foto: Werken op hoogte bij ECW Netwerk, fotograaf Kenneth Stamp