Minister Wiebes informeerde de Tweede Kamer over de voortgang van geothermie in Nederland. Het beeld wordt bevestigd dat de geothermiesector de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte onder meer met leidraden en industriestandaarden. De sector is groeiend: In 2019 is de productie van aardwarmte met 51% gegroeid (tov 2018) naar 5,6 PJ met 20 producerende aardwarmteprojecten. De sector verwacht een verdere toename van nieuwe initiatieven in de glastuinbouw en de gebouwde omgeving bij invoering van het nieuwe wetsvoorstel vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte. Met de voorgestelde aanpassingen worden de procedures voor geothermieprojecten compacter en wordt het mogelijk om na een korte testperiode meteen over te gaan tot winning.

Alle ervaringen die operators tot op heden in de uitvoering van de Mijnbouwwet hebben kunnen opdoen, komen terug in dit wetsvoorstel. Binnen DAGO worden deze ervaringen continu gedeeld tussen operators en met het Ministerie van EZK en andere directe stakeholders. Wij hebben er vertrouwen in dat de versnelling èn versterking van geothermie de komende tien jaar zal doorzetten.

Lees hier de kamerbrief.